Vårt miljöarbete

Vi är miljödiplomerade enligt svensk Miljöbas med årliga
revisioner. I detta arbete betonas vikten av miljövänliga
produkter till slutkonsument samt hur vi hanterar det
avfall vi eller vår kund efterlämnar. Vi lägger även vikt vid
att våra leverantörer har en miljöcertifiering.

Vi har följande certifieringar:

  • T2 Värmegolv
  • Brand Rex
  • Systimatix
  • ECS
  • Lecom

GDPR

Vi hanterar GDPR enligt följande…